Αεροδιακομιδή

Αεροδιακομιδή

Εκ μέρους της Μονάδος της Πολενικής Αεροπορίας θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό που εργάζεται στο Πολυϊατρείο Σαντορίνης , για τις υπηρεσίες που παρείχαν στο προσωπικό του Αερ. Αποσπ. Σαντορίνης και σε μέλη των οικογενειών , καθώς και για την άριστη συνεργασία με το ΚΕΠΙΧ της μονάδος στο τομέα των Αεροδιακομιδών.