Οικονομικά ΣτοιχείαFinancials

Ισολογισμός 2013 σε μορφή PDF (Upload date: Ιουνίου 7, 2014)

Ισολογισμός 2014 σε μορφή PDF (Upload date: Ιουνίου 10, 2015)Balance Sheet 2013 in PDF (Upload date: June 7, 2014)

Balance Sheet 2014 in PDF (Upload date: June 10, 2015)