Αεροδιακομιδή

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε πολύ για την κίνηση που κάνατε αυτή στο νησί μας . Είναι για εμάς πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε για την ευγένειά σας, το χαμόγελό σας.
Να παραμείνετε όπως είστε ευγενικοί και ανθρώπινοι.

Νίκος και Μαρία 25/08/2011