Αεροδιακομιδή

Ευχαριστίες

Πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών , άψογη εξυπηρέτηση από το προσωπικό, πολύ

καλός εξοπλισμός.  Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσετε έτσι.

Χρήστος Σ. 21/08/2011