Αεροδιακομιδή

Ευχαριστίες

Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τις προδιαγραφές της μονάδος. Κάτι που χρειαζόταν η νήσος Σαντορίνη.

 

 

 

Αρτέμιος  20/08/2011